Skip to content
 
Home arrow Werkwijze
Werkwijze Afdrukken E-mail

Intake:
Allereerst heb ik een gesprek met de ouders en doe dit met behulp van een vragenlijst die van te voren is ingevuld door de ouders. Dit om het probleem te duiden.

WerkwijzeOnderzoek:
Met  toestemming van de ouders zal ik contact opnemen met de school en/of andere instanties om zoveel mogelijk relevante informatie boven tafel te krijgen.
Daarna ga ik als dit  nodig is nog toetsen en een onderzoek doen naar bijvoorbeeld het rekenniveau of  faalangst.

Opstellen van een handelingsplan:
Ieder kind is uniek en heeft een eigen leerstijl.  Met het maken van een handelingsplan houd ik hier rekening mee.
Een handelingsperiode kan variëren van 6 weken tot 3 maanden.  Dit is afhankelijk van de problematiek. Samen met het kind worden binnen dit plan kleine, begrijpelijke stapjes genomen.
Een sessie duurt 45 minuten.
Het kind krijgt dan ook werk mee naar huis, waar hij/zij dagelijks een kwartier of een half uur mee bezig is en neemt dit de volgende week dan weer mee om te bespreken.
Na deze handelingsperiode volgt een toetsing en een evaluatiegesprek met de ouders. Er wordt eventueel besloten om verder te handelen of als het behaalde resultaat  is bereikt wordt er gestopt.