Skip to content
 
Home arrow In de media
Als je kind op school niet kan meekomen… Afdrukken E-mail

INTERVIEW
NETTY SCHENKELS
REGINA DATEMA

  • Onderwijssysteem knelt voor steeds meer kinderen
  • Aantal leerlingen met leerachterstanden groeit 

Door Koos Bijlsma

Winsum Onderwijs heeft een massaal karakter. Onder druk van de rijksbezuinigingen worden klassen eerder groter dan kleiner. Niet alle leerlingen kunnen meekomen. Sommige kinderen vallen tussen wal en schip. Voor gedragsproblemen zijn ’rugzakjes’ beschikbaar die het financieel mogelijk maken gerichte hulp te bieden. Maar gerichte hulp voor kinderen met leerachterstanden is er nauwelijks. Het ontbreekt scholen aan budget hiervoor.

Regina Datema (links) en Netty Schenkels
Regina Datema (links) en Netty Schenkels helpen kinderen met hun gedrag in combinatie met hun huiswerk. Foto:DvhN/Kees van de Veen
Dit probleem wordt gesignaleerd door Nettie Schenkels (60) uit Pieterburen en ReginaDatema (50) uit Winsum. Zij oefenen respectievelijk als orthopedagoge en remedial teacher allebei zelfstandige praktijken uit voor individuele hulp aan kinderen die op sommige leergebieden op school buiten de boot vallen. Datema: "In gesprekken merk ik hoe ouders zich zorgen maken doordat hun kinderen op school niet voldoende geholpen kunnenworden. Voordat ik remedial teacher werd, stond ik twintig jaar zelf voor de klas. Ik weet dat leerkrachten hun uiterste best doen om de kinderen de leerstof mee te geven die nodig is. Maar het onderwijssysteem is zo ingericht dat onherroepelijk een groep kinderen buiten de boot valt. Hieraan valt niet te ontkomen."

Niet alle onderwijsvernieuwingen van de afgelopen jaren kwamen de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Onderwijssystemen als Dalton en Montessori deden hun intrede. Schenkels en Datema onderkennen dat een deel van de leerlingen hier wel bij vaart. Maar er zijn ook kinderen die ondersneeuwen in een klimaat waarbij de nadruk ligt op projectmatig werken. "Op daltonscholen worden leerlingen geacht zelfstandig een dag- of weektaak uit te voeren. Maar niet alle kinderen kunnen zo’n dag- of weektaak aan. Er zijn kinderen die onmogelijk het geheel kunnen overzien. Zij sneeuwen al gauw onder."Schenkels en Datema zien voordelen in hoe de basisschool in het verleden was georganiseerd.’s Morgens werd eerst een uur taal gegeven en daarna een uur rekenen. ’s Middags gevolgd door bijvoorbeeld biologie en aardrijkskunde. "Deze manier van lesgeven gaf structuur. Veel kinderen hebben hieraan behoefte."

Scholen zouden meer oog kunnen hebben voor kinderen die buiten de boot vallen, menen de beide begeleiders. Maar voor individuele hulp ontbreekt het op de scholen vaak aan tijd en geld. Bovendien is remedial teaching een vak dat speciale bekwaamheden vergt. Hier voor zijn de meeste leerkrachten niet opgeleid. Veel scholen – in het Noorden meer dan elders in het land – hebben schroom om kinderen die individuele hulp nodig hebben door te verwijzen naar hiervoor opgeleide specialisten, menen Schenkels en Datema.
Zij zouden graag zien dat de overheid de kosten van huiswerkhulp en dergelijke voor haar rekening neemt. Maar dat is er helaas niet bij. Het spaarzame aantal ouders dat hiervoor kiest, draait zelf op voor de kosten. Slechts 20 procent van de kinderen die Datema op dit moment begeleidt, kan terugvallen op een ’rugzakje’ of persoonsgebonden budget. In de overige 80 procent van de gevallen moeten de ouders de kosten zelf betalen. "Het komt voor dat ouders niet op vakantie gaan omindividuele leerbegeleiding voor hun kinderen mogelijk te maken." Sommige ouders zijn de wanhoop nabij vanwege deze zorg om hun kinderen die op school niet kunnen meekomen, merkt Datema. "Als ik met zulke ouders praat, komen de tranen. De intake in onze praktijken is gratis. Als het komt tot een gesprek met de ouders kunnen we nagaan of een gerichte aanpak mogelijk is. In tegenstelling tot op school kunnen wij in onze praktijken zorg op maat bieden. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we bekijken of het mogelijk is om bijvoorbeeld huiswerkhulp te geven in kleine groepjes." En voor ouders die financieel niet in staat zijn de normale prijs te betalen, werken we met een zogenoemd glijdend tarief, zegt Schenkels.

@ Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Meer informatie: orthopedagogisch adviesbureau Nettie Schenkels-Vroman, telefoon 0595-438713. Of via de internetsite www.rtpraktijkreginadatema.nl