Skip to content
 
Home
Begeleiding: Afdrukken E-mail

Structuur bieden aan kinderen die dit nodig hebben, zoals kinderen met autisme, die hulp nodig hebben met het plannen en structureren van activiteiten. En het maken van stappenplannen,  dus wat ga ik eerst doen, en daarna, enz.

Begeleiden bij het aanleren van praktische vaardigheden, zoals bakken, koken, knutselen, schaken, dammen. Als het kind de vaardigheid beheerst, geeft dit veel zelfvertrouwen en kun je weer iets nieuws aanleren.

Faalangst-training, hoe ga je om met fouten maken en met teleurstellingen.

Sociale vaardigheidstraining. Hoe ga je om met andere kinderen,Training weerbaarheid, hoe ga je om met pesten.