Remedial teaching

 Begeleiding bij leer- en gedragsproblemen

Remedial teaching is het gespecialiseerd hulp bieden aan kinderen en jongeren met leerproblemen. Remedial teaching betekent letterlijk een leraar die verbetert! Hij of zij verleent hulp aan kinderen met leer- en of gedragsproblemen.Dit gebeurt door eerst een onderzoek op maat uit te voeren om daarna te starten met de behandeling. Het onderzoek bestaat meestal uit het afnemen van toetsen, gesprekken en een observatie. 

Mogelijkheden

*Dyslexie- en dyscalculieonderzoek *Wij geven zorg op maat in:

- Schrijven
- Leesbegeleiding
- Spelling
- Begrijpend lezen
- Rekenen
- Dyslexie
- Dyscalculie
- Werkhoudingsproblemen
- Faalangst

Ook volwassenen en leerlingen uit het speciaal onderwijs kunnen begeleiding op maat aanvragen.