Het team

Regina Datema

Na 20 jaar met veel plezier in het onderwijs gewerkt te hebben, heb ik van 2005 tot 2007 de opleiding tot remedial teacher afgerond. Ik ben in 2008 begonnen met mijn eigen praktijk. Dit doe ik met veel plezier, want ieder kind is anders en ieder kind is maatwerk. Ik werk met veel plezier samen met Nettie Schenkels de orthopedagoog, die hier vele onderzoeken naar dyslexie en intelligentieonderzoeken en begeleidingen heeft gedaan. Gezien haar leeftijd is ze gestopt met onderzoek, maar gelukkig doet ze nog begeleidingen en is ze mijn supervisor. Maar we hebben een goede vervanger in Grietje van Oostveen, die ook orthopedagoog op het AOC Terra is.

Certificaat

Rots en Water trainer
SOVA trainer
Teken je gesprek trainer
Ik leer anders trainer (beelddenken)
Cogmed trainer (geheugentrainer)

Afgestudeerd

PABO-volledig bevoegd lera(a)res basisonderwijs
Remedial teaching- volledig bevoegd Lera(a)res speciaal onderwijs

Ervaren & vernieuwend

20 jaar ervaring binnen het basisonderwijs van groep 1 t/m groep 8. Kennis van de doorgaande lijn voor de vakken binnen het basisonderwijs. Meer dan 10 jaar ervaring met mijn eigen praktijk voor individuele begeleiding.
Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs, door het volgen van trainingen en congressen.

Gepassioneerd

Het is mijn passie, om door goed onderzoek en observatie een gedegen plan van aanpak te hebben voor de begeleiding, zodat ik een kind echt verder kan helpen!

Het Team

RT praktijk Regina Datema wordt versterkt door:

Regina Datema

Eigenaresse & oprichtster

Nettie Schenkels

Orthopedagoog

Grietje van Oosten

Orthopedagoog, onderzoek en begeleiding

Afgestudeerde HBO-studenten

Begeleiding van exacte vakken

Nettie Schenkels

Als orthopedagoog heb ik vanaf 1988 onder meer een eigen adviesbureau opgebouwd betreffende diagnostiek en behandeling van leer-en gedragsproblemen. Als lid van de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) ben ik tot 2009 werkzaam geweest in Eindhoven. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar Groningen, naar de rust aldaar en naar het mooie waddengebied. In de loop van de tijd heb ik hier mijn eigen ervaringen mogen koppelen aan die van Regina. Zo kan het gebeuren dat ik op verzoek van Regina meedenk over het onderbouwen van een behandeling of concrete aandachtspunten lever. Dit kunnen aanvullingen zijn op de diagnostiek, de behandelplannen of op de gang van zaken rondom de remedial teaching Met heel veel plezier werken we nu al een aantal jaren samen. In concreto ben ik nog werkzaam bij leerbegeleiding in o.a. dyslexie. Ook leerlingen met vragen rond ( hoog) begaafdheid, motivatie en (hoog) sensitiviteit hebben mijn speciale aandacht. Al ben ik duidelijk de “senior” van het team, ik hoop nog geruime tijd een bescheiden aandeel te kunnen leveren in de praktijk.

Grietje van Oosten

Mijn naam is Grietje van Oosten en ik ben orthopedagoog. Ik doe onderzoek op verzoek van Regina Datema. Regina doet de begeleiding en zij geeft aan de ouders aan wanneer zij nader onderzoek nodig acht. Als de ouders akkoord gaan dan plan ik het onderzoek in.

In het verleden heb ik een vijftal jaren in het reguliere basisonderwijs gewerkt. Tijdens mijn werkzaamheden als groepsleerkracht merkte ik, dat ik veel affiniteit heb met leerlingen, die leerproblemen, gedragsproblemen en/of psychische problemen vertonen. Met mijn afgeronde PABO opleiding had ik naar mijn idee niet voldoende kennis in huis om deze kinderen optimaal te stimuleren en te begeleiden. Daarom heb ik de opleiding tot Remedial Teacher gevolgd en vervolgens heb ik de Master Orthopedagogiek afgerond. Na het afronden van mijn opleiding orthopedagogiek heb ik een aantal jaren voor de klas gestaan in het voortgezet onderwijs, in het Praktijkonderwijs en in het VMBO. Momenteel ben ik vier dagen in de week werkzaam in het onderwijs als orthopedagoog en één dag inzetbaar voor onderzoeken in de Praktijk van Regina.

Wij werken samen met:

De ezelsbrug

Praktijk De Ezelsbrug is een kleinschalige praktijk voor leerondersteuning op maat. Kinderen en (jong)volwassenen met leerproblemen van welke aard dan ook zijn welkom bij Praktijk De Ezelsbrug. We bieden deskundige begeleiding gericht op ieders unieke mogelijkheden en willen daarbij een brug vormen naar een gewenst doel, klein of groot!