De kosten

Er is eerst een oriënterend gesprek, waarbij vrijblijvend (kostenloos) alle mogelijkheden worden besproken. Onderzoekskosten zijn afhankelijk van het soort onderzoek. Voorafgaand aan een onderzoek worden de kosten met u besproken.

Vergoedingen

Voor remedial teaching is er geen algemene vergoeding te krijgen. Soms willen werkgevers, zorgverzekeringen of belasting de kosten (deels) vergoeden. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-NOS kunnen een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen bij de gemeente. Dus bij gedragsproblemen zoals: AD(H)D, problemen met concentratie, werkhouding, faalangst en problemen met de sociale omgang. Naar aanleiding van een lobby van o.a. de oudervereninging "Balans" is de dylexievergoeding onder de aandacht gebracht van de politiek. Op dit moment wordt er een inventarisatie gemaakt naar compenserende software op dit gebied. Nader bericht volgt.
De kosten van een orhodidactisch onderzoek worden soms vergoed door de gemeente. Een verzoek kan worden ingediend bij de afdeling Algemene Zaken. Er kan een beroep worden gedaan op de Algemene Bijstandswet. De behandelingskosten worden namelijk erkend als bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan. Aan de hand van het Besluit Landelijke Draagkrachtcriteria wordt per individueel geval bekeken of terzake bijzondere bijstand verleend kan worden. Informeer bij de uitkeringsinstantie. Er zijn bedrijven, die in bepaalde gevalllen, de kosten van R.T. van hun medewerkers voor hun rekening nemen. Meestal dient men zich tot de afdeling personeelszaken te wenden. Tot slot kan nog gemeld worden, dat de kosten van R.T. mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn. Vraag de brochure "ziektekosten of andere buitengewone uitgaven"aan. (te downloaden vanaf de site van de belastingdienst).