Referenties

Reacties van oud-leerlingen en ouders van kinderen die in de praktijk begeleiding hebben gehad.

Propedeuse
Ik ben een eerstejaars student bedrijfseconomie aan de Hanze hogeschool in Groningen. Om mijn propedeuse te halen moest ik al mijn tentamens voldoende hebben. Tot één van deze tentamens behoorde startvaardigheden Nederlands. Hierin werd ingegaan op grammatica en spelling van de Nederlandse taal. Nadat ik voor de derde keer een onvoldoende op deze toets had gehaald, besloot ik om naar Regina te gaan. Na ongeveer vier lessen heb ik mijn toets voor de vierde keer herkanst en met een dikke voldoende afgerond. Een vriendelijke en geduldige vrouw die mij heeft geholpen om mijn propedeuse te halen. (18 jaar)
"Nu ga ik met plezier naar school"
Ik zag er elke dag erg tegenop om naar mijn nieuwe school te gaan. Op school voelde ik mij niet prettig. Het vervelende gevoel kwam niet door mijn klasgenoten en ook niet door de school. Ik werd niet gepest ofzo, maar ik voelde me niet happy daar. Ik moest vaak (bijna) huilen en ging dan uit de klas even naar de conciërge. Hij begreep mij wel, maar toch lukte het me niet. Mijn ouders begrepen mij ook wel, maar ik moest toch naar school. Toen ik bij Regina kwam voelde het goed en ze begreep mij. We hebben gepraat over de moeilijke dingen en ze heeft mij geholpen om mijn problemen te bekijken en samen gingen we bedenken hoe we dat konden oplossen. Nu ga ik met plezier naar school en gaat het heel goed met mij.
Met veel plezier naar Regina
Onze zoon Maarten is liever buiten en bezig met andere dingen dan met zijn huiswerk, maar hij gaat met heel veel plezier naar Regina voor zijn bijlessen. Zij geeft niet alleen praktisch bijles in de onderdelen waarin Maarten het nodig heeft, maar kijkt ook verder hoe ze het beste uit hem kan halen.

Daarnaast onderhoudt ze contacten met zijn leerkracht en bespreekt ze op school hoe het geleerde ook op school kan worden doorgezet. Na elke les mailt ze ons hoe het gegaan is. Wij merken dat Maarten duidelijk vooruit gaat. Ons dochtertje wil ook graag bijles van Regina… laat ze dat nou helemaal nog niet nodig hebben! Ik vond het een mooie illustratie van de fijne sfeer die ook zij ervaren heeft bij Regina ‘in de klas’.

Hartelijke groet van Annet, de moeder van Maarten
“Zonder tegenzin naar huiswerkbegeleiding”
Onze zoon is, zowel op de basisschool, als op het VMBO, uitstekend geholpen door Regina. Hij is altijd met veel plezier naar haar toe gegaan. De communicatielijnen zijn kort en hij ging altijd zonder tegenzin naar Regina. Zij heeft bij hem weer orde gebracht in het chaotisch gevoel met leren en plannen. Naast de huiswerkbegeleiding die hij bij Regina, was ook het contact met school dat zij onderhield een zeer prettige ervaring. Als ouders zijnde, worden je zorgen toch een beetje uit handen genomen.