Trainingen

Op het gebied van faalangst, sociale vaardigheden en werkhoudingsproblemen

De methoden:

Faalangst training

Deze training is voor kinderen die bang zijn om te falen. Het is de gedachte aan een mislukking die kinderen angst aanjaagt. De angst voor een te leveren prestatie beïnvloedt de resultaten negatief. Andersom werkt het precies zo. Opgewektheid en een goed vertrouwen in de resultaten hebben een activerende en daarmee positieve invloed. De training maakt de kinderen bewust van negatieve gedachten en ze leren ademhalingstechnieken om tijdens spannende situaties rustig te blijven.Verder wordt er aandacht gegeven aan de presentatie en doen we rollenspelen. Dit om een en ander uit te spelen en verder te oefenen.

Rots & Water

Ieder kind reageert dan als rots en/of dan als water Door middel van lichamelijke oefeningen ontdekken en leren kinderen dit over zichzelf. We gaan aan de slag met fysieke, mentale en sociale vaardigheden. Doel is een groter lichaamsbesef. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen. De kinderen leren het verschil tussen:

- wiebelig en stevig staan
- onrust en RUST in hoofd en lichaam
- slap zijn en kracht voelen (ieder kind heeft kracht, je moet het alleen weten te vinden)
- snel afgeleid en geconcentreerd zijn
- voor jezelf opkomen en samenwerken

We wisselen actie zoals spel, simpele zelfverdedigingsvormen en creatieve oefeningen af met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Bij Rots en Water DOEN we 75% en praten we 25%.

Teken je Gesprek

Teken je Gesprek is het visueel maken van een gesprek. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen maak je een gestructureerd, visueel verslag van wat jou verteld wordt. Met Teken je Gesprek heb ik een concreet middel in handen, waarbij ik gestructureerd met een kind (vanaf ongeveer acht jaar), jongere of volwassene kan praten en tekenen over allerlei levenszaken. De overzichtelijke, kleurige gesprekstekening die ontstaat, geeft de probleemdrager letterlijk zèlf zicht op zijn problemen. Een gesprekstekening biedt een nieuw perspectief’. Je ziet als probleemdrager je eigen probleem tot de kern teruggebracht in samenvattende bewoordingen en passende kleuren. Vanuit dit nieuwe perspectief kun je zèlf komen tot een inzicht en een oplossing.

Sociale vaardigheden (basisschool)

Een kind dat makkelijk omgaat met leeftijdsgenoten heeft meer zelfvertrouwen en functioneert beter dan kinderen die niet zo veel vriendjes hebben. Als je kind moeite heeft om met leeftijdsgenoten om te gaan, wil je hierbij graag helpen. Maar hoe doe je dat?

Het kinderkwartetspel De Coole Kikker en het bijbehorende boek Kinderen en sociale vaardigheden zijn speciaal ontwikkeld voor ouders en leerkrachten die kinderen willen bijstaan bij het leren van sociale vaardigheden.

In het boek wordt besproken hoe je kinderen leert om gezellig om te gaan met leeftijdsgenoten terwijl ze ook voor zichzelf en voor anderen durven op te komen. Ook staan er tips in om kinderen te helpen een ‘Coole Kikker’ te worden. Het kwartetspel is geen opvoedkundige methode, maar meer een spel dat leuk is om te spelen en dat ook nog leerzaam is. Tijdens het spel komen aspecten aan bod als:

- hoe krijg je vrienden?
- wat doe je als je wordt uitgescholden?
- hoe werk je goed samen?
- hoe vraag je of je mee mag spelen?

Het is geïllustreerd met plaatjes van een kikker die zich onder wat voor omstandigheden dan ook niet op de kast laat jagen. Kinderen pikken de sociale vaardigheden die in het spel aan bod komen op.

Sociale vaardigheden (middelbare school)

Leerlingen kunnen moeite hebben met het onderhouden van sociale contacten, zeker in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Dit maakt hen onzeker, waardoor ze nog onhandiger reageren, irritatie oproepen en steeds meer het gevoel krijgen te falen. Ze denken negatief over zichzelf, voelen zich eenzaam en hun prestaties lijden eronder. Regelmatig worden ze gepest of pesten ze zelf. Een sociale vaardigheidstraining helpt vaak enorm.

Beelddenken; Ik leer anders:

Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijnbeelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar jouw manier van denken.