Werkwijze

Het stappenplan

In onze praktijk hechten we er waarde aan om goed en systematisch te onderzoeken. Zo krijgen we een goed beeld van het kind en kunnen een plan van aanpak maken, dat voor dit kind een plan op maat is.

Intake

Allereerst heb ik een gesprek met de ouders en doe dit met behulp van een vragenlijst die van te voren is ingevuld door de ouders. Dit om het probleem te duiden.

Onderzoek

Met toestemming van de ouders zal ik contact opnemen met de school en/of andere instanties om zoveel mogelijk relevante informatie boven tafel te krijgen. Daarna ga ik als dit nodig is nog toetsen en onderzoek doen naar bijvoorbeeld het rekenniveau of faalangst.

Opstellen van een handelingsplan

Ieder kind is uniek en heeft een eigen leerstijl. Met het maken van een handelingsplan houd ik hier rekening mee. Een handelingsperiode kan variëren van 6 weken tot 3 maanden. Dit is afhankelijk van de problematiek. Samen met het kind worden binnen dit plan kleine, begrijpelijke stapjes genomen. Een sessie duurt 45 minuten. Het kind krijgt dan ook werk mee naar huis, waar hij/zij dagelijks een kwartier of een half uur mee bezig is en neemt dit de volgende week dan weer mee om te bespreken. Na deze handelingsperiode volgt een toetsing en een evaluatiegesprek met de ouders. Er wordt eventueel besloten om verder te handelen. Wanneer het behaalde resultaat is bereikt, wordt er gestopt.